Vad är bygglov?

Bra förutsättningar för en godkänd bygglovsansökan

När man skall bygga nytt eller göra om- och tillbyggnader kan man behöva ett bygglov. Det första steget, innan du startar ett byggprojekt, är att ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver ett bygglov för det projektet som du planerar att genomföra. Nämnden ska hjälpa dig med vägledning och råd. Ibland behövs inget bygglov men en anmälan. Vad man behöver, bygglov, anmälan eller inget alls, beror på sådant som omfattning av bygget och hur området runt tomten ser ut och används. I en ansökan för ett bygglov ska uppgifter om bygget finnas såsom ritningar och andra handlingar. Det behöver kommunen för att kunna processa din ansökan och fatta ett beslut. Viktigt är att handlingarna och ritningarna är tydliga och korrekta för att handläggningstiden inte skall bli så lång.

Vi gör sköter ansökan om bygglov snyggt och smidigt

Vi kan hjälpa dig ansöka om bygglov, på så sätt blir allting rätt från början och du behöver inte göra kompletteringar som kanske fördröjer bygget. Det kan vara svårt att få rätt på alla handlingar och veta exakt vad som behövs för att en bygglovsansökan skall gå fort och bli godkänd. Att tar reda på vad som behövs och samla ihop materialet tar också sin lilla tid. Just tidsaspekten när man skall bygga är alltid viktigt så se till att ha tiden på din sida. Att låta yrkesmän med lång erfarenhet inom byggbranschen göra ansökan åt dig är en god investering!

bygglov

De ritningar som behövs för ansökan görs professionellt av våra medarbetare. Vi har stor erfarenhet av att göra bygglovsansökan och vet vad som efterfrågas och krävs. Sedan när ansökan är gjord och inlämnad så är vi med dig och sköter kontakten med kommunen kring prövningar, samråd och arbetsplatsbesök. Du kan luta dig mot oss hela vägen fram till slutbeskedet och godkänt bygglov.

Hör av dig till oss idag för att få veta mer hur vi går tillväga när gör en bygglovsansökan eller för att beställa den tjänsten av oss!

Snabb och smidig bygglovsansökan!