Inmätning Stockholm

Professionell projekteringsinmätning

En professionell projekteringsinmätning sätter tonen för hela projektet. Minsta fel kan påverka negativt, bära stora kostnader och förskjuta hela tidsplanen. Genom att anlita oss för er projekteringsinmätning så garanteras ni korrekta siffror att luta er mot. Något som sparar pengar och som gör att den tidsplan ni satt upp också håller. Vi gör ert framtida arbetet billigare och effektivare.

Genom åren har vi anlitats av bl. a. konstruktörer, landskapsarkitekter och projektörer för projekteringsmätning. Vi har lång vana och vi använder oss alltid av den senaste tekniken. Detta gör att vi, utöver att ge våra kunder exakta resultat, även kan arbeta oberoende av väder.

Kontakta oss om du är intresserad av att anlita oss, vi återkommer inom kort!


Dokumentation och kommunikation

Inkluderat i en projekteringsinmätning finns även dokumentation och snygga, korrekta relationshandlingar. Som kund kan du själv välja vilket format och i vilken standard dina handlingar ska sparas och lagras i. Här kan exempelvis PDF, BH90 och DWG fungera som alternativ. Vi samlar alla inmätningar för exempelvis utfört arbete, för relationsritningar samt för olika mätdata att samla i er databas.

En projekteringsinmätning kräver kommunikation. Vad ska mätas in och exakt vilken information är relevant för projektet? Vi arbetar nära våra kunder och samtalar med projektledare, arkitekter och konstruktörer för att skapa ett underlag som stämmer exakt in på det ni som beställare behöver för att kunna arbeta effektivt från start till mål.

Inmätning – fokus på kvalitet, oavsett uppdrag

Vi har många referenser vad gäller projekteringsinmätning och kan visa upp lyckade samarbeten med allt från inmätningar av flygplatser, husbyggnader, vägar, gator, cykelbanor och parker i stadsmiljöer. Vi åtar oss såväl större, mer avancerade projekt som mindre, lite enklare sådana. Oavsett vilket så ligger största fokus på kunden: du ska få det underlag du behöver för att kunna arbeta effektivt och inom den uppsatta budgeten.

Vi visar mer än gärna upp vår arbetsportfölj och sätter dig i kontakt med några av de beställare som valt oss för sin projekteringsinmätning.

Vi ligger i framkant gällande teknik och vi brinner för att ta utvecklingen framåt. Målet är att ständigt ta nästa steg och ytterligare förbättra både mättekniker och arbetssätt i alla tänkbara miljöer. Det finns alltid saker att skruva på och det finns alltid något att förbättra. Vi vill alltid bli ett snäpp vassare och därigenom också kunna erbjuda både bättre och mer prisvärda lösningar till våra kunder.

inmätning Stockholm Citybanan

Vi hjälper dig med utstakning och lägeskontroll!