Tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster och lösningar. Utöver utstakning och lägeskontroller så kan du som beställare även dra nytta av vår professionalism inom följande områden: 

Byggutsättning: 

Vi erbjuder byggutsättning till privatpersoner och till företag inom exempelvis projektering och byggbranschen. Vi har lång erfarenhet och kan bland annat visa upp lyckade projekt med alltifrån prefabstomme vidare till platsgjutning. Oavsett storlek på uppdraget så garanteras en förstklassig leverans i enlighet med det avtal vi skriver. 

Mätning inom väg, järnväg och anläggning:

 Vi kan visa upp referenser från större projekt vid byggande av infrastruktur som exempelvis järnväg och vägar. Dessa projekt kräver en specifik typ av kompetens och kunskap - samt noggrannhet - och vårt team kan visa upp ett fläckfritt facit. 

Projekteringsinmätning: 

Vi erbjuder inmätning åt projektörer, arkitekter och konstruktörer. Mätningarna kan levereras i PDF, DWG och LandXml - men du kan givetvis också efterfråga andra digitala format om dessa passar dig bättre. 

Maskinstyrning:

Större projekt inom anläggning kräver idag maskinstyrning i en större omfattning och vi har god vana av detta. Oavsett om det handlar om inmätning av maskiner, kalibrering av skopor eller kontroll av grävsystemet så kan vi bistå med vår expertis. Vi kan även skapa modeller samt sköta basstationsetableringar. 

3D-modeller: 

Vi kan skapa modeller i 3D för utsättning, maskinstyrning och relationshandlingar. 

Hyra: Du kan av oss hyra följande

  • GPS på stånglösning med radio alternativt Ntrip. 
  • GPS till maskin (endast Leica geosystems)
  • Basstation till arbetsplatsen (Radio).
Anlita oss till ditt byggprojekt!